Søylesvingkran PFSP

Søylesvingkran PFSP

Søyle- og veggsvingkraner

Søylesvingkraner fra Yale type PFSP, forhøyet bom med optimal høyde og svingradius på 270 °.


Leverandører

alintra
cromox
endo
fram
gebuwin
ib-lift
kito
lincolnhoist
niko
renfroe
rud
svero
tecna
teleradio
vanbeest